PROFESIONÁLNÍ AUTOŘI

Náš tým tvoří vysokoškolsky vzdělaní autoři s dlouholetými zkušenostmi s tvorbou odborných textů.

DODRŽOVÁNÍ TERMÍNŮ

Podklady předáváme vždy v dohodnutých termínech. Nabízíme také možnost expresního vypracování podkladů.

100% ORIGINALITA

Všechny doklady jsou vypracovány jako originál na základě požadavků klienta. Nehrozí žádné plagiáty.

CENOVÁ NABÍDKA DO 24 HODIN

Okamžitě vám přidělíme vhodného autora, který do 24 hod. posoudí vaše individuální požadavky a pošle cenovou nabídku.

Jak získat stipendium?

Co je stipendium, to pravděpodobně všichni víme. Jde o peněžitou podporu studentů a mladých vědců. Obecně mohou získat stipendium studenti středních i vysokých škol, a to ve věku 15 – 26 let. Jednou z podmínek je prospěchový průměr, který musí být lepší než 2,0. Stipendium na VŠ se v základu řídí zákonem 111/1998 Sb. o vysokých školách a rozlišuje se až devět druhů stipendií: prospěchové, stipendium za tvůrčí výsledky, sociální, ubytovací, účelové, doktorské, zvláštní, pro cizince, pro české studenty do zahraničí.

Číst více

Napadlo vás studovat na dvou vysokých školách současně?

Často se stane, že absolventi středních škol, kteří si dali přihlášku na dvě vysoké školy s tím, že na jednu z nich se snad dostanou, jsou za obě zvolené školy přijati. A co teď? Pro kterou z nich se rozhodnout? Někdo ze studentů má jasno – jednu VŠ preferuje, na tu druhou se přihlásil jen proto, kdyby to na té „jeho“ nevyšlo…

Číst více

Jak si vybrat vysokou školu

V maturitních ročnících je už většina středoškoláků, chystajících se na další studium, rozhodnuta, na jaký druh vysoké školy bude podávat přihlášku. Rozhodli se už po základní škole mezi technickým a humanitním studiem, a podle toho střední školu vybírali. Ten, kdo měl v úmyslu pokračovat ve studiu medicíny, volil zpravidla střední zdravotnickou školu, anebo gymnázium; kdo se chtěl věnovat ekonomii a podobným oborům, vybral jako střední školu Obchodní akademii a pokračovat bude na VŠE; technicky zaměření studenti spíš volí nějakou průmyslovku a pak třeba ČVUT.

Číst více