PROFESIONÁLNÍ AUTOŘI

Náš tým tvoří vysokoškolsky vzdělaní autoři s dlouholetými zkušenostmi s tvorbou odborných textů.

DODRŽOVÁNÍ TERMÍNŮ

Podklady předáváme vždy v dohodnutých termínech. Nabízíme také možnost expresního vypracování podkladů.

100% ORIGINALITA

Všechny doklady jsou vypracovány jako originál na základě požadavků klienta. Nehrozí žádné plagiáty.

CENOVÁ NABÍDKA DO 24 HODIN

Okamžitě vám přidělíme vhodného autora, který do 24 hod. posoudí vaše individuální požadavky a pošle cenovou nabídku.

Studium při koronaviru Covid – 19

Únor 2020 se zapíše do českých dějin tím, že zákeřný koronavirus pronikl i do České republiky. Aktuální stav k prvnímu jarnímu dni je kolem 950 prokazatelně nakažených osob, z nichž je pět nemocných velmi těžce. Prozatím se uzdravily čtyři osoby.

Číst více

Školy a koronavirus

Pandemie koronaviru Covid-19 donutila celý svět k určitým bezpečnostním krokům. Epidemie, která vypukla v Číně, se velice rychle rozšířila po celém světě a v současnosti je ohniskem tohoto nebezpečného viru Evropa.

Číst více

Profesní tituly II

LLM (Master of Laws) je neakademický profesní titul, určený pro absolventy právnického vzdělávání, anebo i pro vysokoškolské absolventy jiných oborů, avšak s právnickou praxí. Získat ho mohou tedy nejen právníci, ale řídící pracovníci, ředitelé, manažeři i pracovníci veřejné správy. Titul je mezinárodně uznávaný a píše se za jménem.

Číst více

Profesní tituly I

Nejedná se o tituly třístupňového vysokoškolského vzdělání - bakalářský, magisterský, doktorský, tedy o tituly akademické - nýbrž o tituly, které vysokoškolské vzdělání doplňují o další znalosti, nezbytné pro profesní a kariérní růst. Tyto profesní tituly jsou vyžadovány zpravidla u řídících pracovníků nadnárodních společností, ve státní správě nebo manažerským profesním titulem disponují podnikatelé. K neakademickým profesním titulům patří BBA, MBA, DBA, LLM, MSc. Tituly se píší za jménem.

Číst více