PROFESIONÁLNÍ AUTOŘI

Náš tým tvoří vysokoškolsky vzdělaní autoři s dlouholetými zkušenostmi s tvorbou odborných textů.

DODRŽOVÁNÍ TERMÍNŮ

Podklady předáváme vždy v dohodnutých termínech. Nabízíme také možnost expresního vypracování podkladů.

100% ORIGINALITA

Všechny doklady jsou vypracovány jako originál na základě požadavků klienta. Nehrozí žádné plagiáty.

CENOVÁ NABÍDKA DO 24 HODIN

Okamžitě vám přidělíme vhodného autora, který do 24 hod. posoudí vaše individuální požadavky a pošle cenovou nabídku.

Jak je to s titulem DiS?

Tato zkratka znamená diplomovaný specialista, získává se na VOŠ – vyšších odborných školách a od roku 1995 i na konzervatořích. Absolvent si titul píše za jméno, od nějž ho oddělí čárkou. Použije-li se tento titul ve větě, je čárka i za touto zkratkou.

Číst více

Jak posílit paměť

Co je to vlastně paměť? Zkráceně se dá říci, že jde o schopnost centrální nervové soustavy vštěpovat, uchovávat a vybavovat si informace a předcházející zkušenosti. Tuto schopnost je možné trénovat, zdokonalovat a celkově ji výrazně podpořit.

Číst více