PROFESIONÁLNÍ AUTOŘI

Náš tým tvoří vysokoškolsky vzdělaní autoři s dlouholetými zkušenostmi s tvorbou odborných textů.

DODRŽOVÁNÍ TERMÍNŮ

Podklady předáváme vždy v dohodnutých termínech. Nabízíme také možnost expresního vypracování podkladů.

100% ORIGINALITA

Všechny doklady jsou vypracovány jako originál na základě požadavků klienta. Nehrozí žádné plagiáty.

CENOVÁ NABÍDKA DO 24 HODIN

Okamžitě vám přidělíme vhodného autora, který do 24 hod. posoudí vaše individuální požadavky a pošle cenovou nabídku.

Dálkové studium střední školy

Že je možné vystudovat vysokou školu distanční formou, o tom má veřejnost velice dobrou povědomost. O dálkovém studiu střední školy, ukončeném maturitní zkouškou, už možná dostatek informací nemáte. A přece je to možné. Existují osoby, které nemohou využít formu denního studia (nemoc, práce, osoby na rodičovské dovolené, péče o osoby blízké, předchozí neúspěšné studium, aj.), a ty jistě uvítají nabídku řady středních škol - rozšířit si vzdělání distanční formou a úspěšně složit maturitní zkoušku.

Číst více

Obhajoba závěrečné práce a nervozita

I na toho, kdo se průběžně při studiu připravoval a zvládl napsat poměrně dobře diplomovou práci, může přijít nervozita, když si uvědomí, že je před ním ještě jeden krok, a to obhajoba práce. Kdo neumí nervozitu zvládat, může mít při obhajobě – tedy „z očí do očí“ se zkušební komisí – značné potíže. Z mírné nervozity se vyklube strach a panika, a ty dokáží člověka sevřít jako v kleštích tak, že nebude schopen myslet ani souvisle mluvit. A proto by bylo dobře pracovat na sobě během celého studia a snažit se s nervozitou vypořádat.

Číst více

Co je to portál Theses.cz?

Systém Theses.cz vznikl za účelem „odhalování plagiátů v závěrečných a absolventských pracích“. Vyvíjí ho a provozuje Fakulta informatiky Masarykovy univerzity v Brně. Do systému je zapojeno kolem padesáti vyšších a vysokých škol, veřejných i soukromých. Systém Theses.cz zároveň slouží jako registr vysokoškolských prací – informace o nich může vyhledávat i veřejnost. Avšak komu budou metadata zpřístupněna, o tom rozhoduje výhradně ta která škola sama.

Číst více

Jak je to s plagiátorstvím

Jiní studenti si práci s úpravou cizího textu sice dají, ale sem tam nějaký odstaveček zcizí s tím, že si toho v jeho rozsáhlé práci nikdo nepovšimne. Všechny vysoké školy však mají dnes své aplikace, které jim slouží ke srovnávání studentských prací; takže po načtení odevzdané práce dokáže pedagog ihned zjistit, do jaké míry je text originální a do jaké převzatý z cizí práce. No, a co pak?

Číst více