PROFESIONÁLNÍ AUTOŘI

Náš tým tvoří vysokoškolsky vzdělaní autoři s dlouholetými zkušenostmi s tvorbou odborných textů.

DODRŽOVÁNÍ TERMÍNŮ

Podklady předáváme vždy v dohodnutých termínech. Nabízíme také možnost expresního vypracování podkladů.

100% ORIGINALITA

Všechny doklady jsou vypracovány jako originál na základě požadavků klienta. Nehrozí žádné plagiáty.

CENOVÁ NABÍDKA DO 24 HODIN

Okamžitě vám přidělíme vhodného autora, který do 24 hod. posoudí vaše individuální požadavky a pošle cenovou nabídku.

Jak správně citovat v bakalářské či diplomové práci?

Mnoho studentů se domnívá, že základem bakalářské či diplomové práce jsou vlastní úvahy, myšlenky, nápady. Opak je však pravdou. Kvalitní a dobře napsaná práce se u nás stále pozná podle toho, zda jsou v ní správně použité citace a parafráze. Než se tedy rozhodnete přispět do textu vlastním postřehem a nápadem, ujistěte se, zda vaši myšlenku nevystihuje v některé knize či monografii titulovaný vědec či profesor.

Číst více

Bakalarka zda diplomka v cizím jazyce?

Ať už proto, aby využili své skvělé jazykové schopnosti, s cílem studovat dále na zahraniční univerzitě, nebo prostě proto, že dostupné materiály v angličtině či němčině jsou mnohem bohatší a kvalitnější, někteří studenti se rozhodnou napsat svou bakalářskou nebo diplomovou práci v cizím jazyce.

Číst více

Co dělat, pokud hledáte školitele bakalářské či diplomové práce po termínu

V návalu povinností či volnočasových aktivit se nám může stát, že zapomeneme velmi důležitou věc. Nahlásit si bakalářskou nebo diplomovou práci. Zatímco ostatní spolužáci vědí téměř s převzetím potvrzení o přijetí ke studiu, jakým směrem se jejich práce bude ubírat, méně aktivním studentům se může stát, že při výběru zaváhají, nebo se pozapomněl. A zbytečně stresující situace je na světě.

Číst více

Seznamte se s Google Scholar!

Každý student ví, že dobrá a kvalitní práce je založena na dvou zásadních věcech: přesných citacích a kvalitních zdrojích. Mnozí si ještě z dob psaní seminárok pamatují na dlouhé řady v knihovnách, výpůjční lístky a ošoupané výtisky, které si pamatují éru studia našich prarodičů.

Číst více

Rigorózní práce je cestou k malému doktorátu

Rigorózní práce nebo "rigorózka" je další součástí postgraduálního studia. Její napsání je podmínkou k získání malého doktorátu, který otevírá příležitost k vědeckovýzkumné práci na univerzitě. Rigorózní práce zahrnuje 70 až 90 stran odborného textu, na kterém má student prostor během postgraduálního studia pracovat. Vzhledem k požadavkům univerzity nemusí jít vždy jen o téma s vědeckým zaměřením.

Číst více