PROFESIONÁLNÍ AUTOŘI

Náš tým tvoří vysokoškolsky vzdělaní autoři s dlouholetými zkušenostmi s tvorbou odborných textů.

DODRŽOVÁNÍ TERMÍNŮ

Podklady předáváme vždy v dohodnutých termínech. Nabízíme také možnost expresního vypracování podkladů.

100% ORIGINALITA

Všechny doklady jsou vypracovány jako originál na základě požadavků klienta. Nehrozí žádné plagiáty.

CENOVÁ NABÍDKA DO 24 HODIN

Okamžitě vám přidělíme vhodného autora, který do 24 hod. posoudí vaše individuální požadavky a pošle cenovou nabídku.

Profesní vzdělávání

Pokud nejste vysokoškolsky vzděláni (ale i tam vás to může potkat), budete si možná během své profesní kariéry muset zvyšovat kvalifikaci nebo kredit na trhu práce, a to třeba i několikrát. Moderní pokročilé technologie ve všech oborech postupují takovým tempem kupředu, že to co se dnes naučíte, je zakrátko jinak.

Číst více

Co po maturitě?

Když se prokoušete těmi čtyřmi až pěti lety středoškolského studia, zvládnete všechny zkoušky i ročníkové práce a obstojíte i při maturitní zkoušce, otevírají se pro vás dvě hlavní cesty. Jednak můžete pokračovat ve studiu na Vyšší odborné škole, anebo na Univerzitě, a to buď jen jako bakalář, anebo se rozhodnete i pro studium magisterské a doktorské. Druhou možností je samozřejmě pracovní proces.

Číst více

Vysoká škola Palestra

Tato Vysoká škola tělesné výchovy a sportu je soukromá VŠ neuniverzitního typu, která sídlí v Praze. Studium zde lze absolvovat v prezenční či kombinované formě. Absolvent získá nejprve bakalářský titul, v případě dokončení navazujícího magisterského studia titul magistr.

Číst více

Studijní obor radiologická fyzika

Někdy se student rozhoduje pro obor netradiční a pak vlastně ani neví, na které škole si může začít plnit svůj sen a vystudovat to, čemu se chce věnovat po celý život. Podívejme se třeba na takovou radiologickou fyziku. Je možné nejprve studovat obor radiologický asistent a na radiologické fyzice pokračovat? Anebo z kterého bakalářského oboru je možné se tam hlásit? A když se rozhoduje středoškolák, bude ho určitě zajímat, z jakých předmětů bude dělat přijímací zkoušky – to proto, aby si správně vybral volitelné předměty na další středoškolské období. Má to být spíš fyzika a chemie, anebo fyzika a matematika?

Číst více

Zkuste podnikat už při studiu

Máte pocit, že studium i zkoušky zvládáte levou zadní, do diplomové práce je ještě spousta času, a vy si připadáte nevyužití? Anebo – chybí vám při studiu vysoké školy finanční prostředky, brigády v obchoďáku vás neuspokojují a vy byste přitom chtěli vydělávat? Nic vám nebrání v tom, začít sami podnikat při studiu. Mnoho studentů se do toho pustilo a o mnohých jejich podnikatelských úspěších se můžete dočíst na internetu.

Číst více