PROFESIONÁLNÍ AUTOŘI

Náš tým tvoří vysokoškolsky vzdělaní autoři s dlouholetými zkušenostmi v tvorbě odborných podkladů.

DODRŽOVÁNÍ TERMÍNŮ

Podklady předáváme vždy v dohodnutých termínech, přičemž nabízíme možnost expresního vypracování podkladů.

100% ORIGINALITA

Všechny doklady jsou vypracovány jako originál na základě požadavků klienta - žádné plagiáty.

CENOVÁ NABÍDKA DO 24 HOD.

Do 24 hod. přidělíme autora, který váží individuální požadavky klienta a zašlu cenovou nabídku.

Rigorózní práce

 

 

Rigorózní práce je závěrečná písemná práce, jejíž předání a obhájení je součástí rigorózní zkoušky. Po jejím úspěšném absolvování získává absolvent titul doktor (RNDr. V přírodních vědách, PhDr. Ve společenských vědách, PharmDr. Ve farmacii, JUDr. V právních vědách, PaedDr. V učitelství nebo ThDr. V teologii (kromě katolické teologie).

 

Rozsah rigorózní práce je většinou 70 až 90 stran na většinou se připravuje v slovenském jazyce. Pokud je rigorózní práce napsaná v jiném než českém jazyce, musí obsahovat resumé ve slovenském jazyce v rozsahu zpravidla 10% rozsahu závěrečné práce. Její vypracováním má uchazeč prokázat schopnost osvojovat si nové poznatky a znalosti ve svém vědním oboru na širším základě a samostatně je aplikovat v praxi. Práce nemusí mít nutně vědeckou úroveň.

 

Obhajoba rigorózní práce je součástí vykonání rigorózní zkoušky ve studijním oboru, ve kterém získal student vysokoškolské vzdělání. Rigorózní práce musí být původní a originální. Nesmí jít o upravenou nebo propracovanou diplomovou nebo jinou postupovou a kvalifikační práci.