PROFESIONÁLNÍ AUTOŘI

Náš tým tvoří vysokoškolsky vzdělaní autoři s dlouholetými zkušenostmi v tvorbě odborných podkladů.

DODRŽOVÁNÍ TERMÍNŮ

Podklady předáváme vždy v dohodnutých termínech, přičemž nabízíme možnost expresního vypracování podkladů.

100% ORIGINALITA

Všechny doklady jsou vypracovány jako originál na základě požadavků klienta - žádné plagiáty.

CENOVÁ NABÍDKA DO 24 HOD.

Do 24 hod. přidělíme autora, který váží individuální požadavky klienta a zašlu cenovou nabídku.

Překlad textů

 

 

Překlad je překódování jazykového textu, při kterém dochází k vytváření jeho nové jazykové podoby a stylistického tvaru. Pod překladem se většinou rozumí transformace z jednoho jazyka do jiného jazyka v písemné formě. Jako vědecká disciplína nepatří překlad primárně pod jazykovědné praxe, ale je samostatnou disciplínou - translatológiou.

 

V praxi rozlišujeme tyto typy překladů:

 

 

  • umělecký překlad - překlad uměleckých textů
  • odborný překlad - překlad odborných textů
  • strojový překlad - překlad proveden pomocí softwaru

 

Jedním z často používaných příkladů strojového překladu je Google Translator. Jedná se o překladač jazyků vyvíjen společností Google. Google k překladům využívá všechny dostupné informace, jakými jsou např. dokumenty Organizace spojených národů, které tvoří více než 200 bilionů slov. Jazyků, které je schopen překladač zpracovat stále přibývá, přičemž význam jednotlivých slov mohou doplňovat, zda korigovat přímo jeho uživatelé.

 

Google svůj překladový mechanismus využívá celkem na dva primární účely. Prvním je překlad slova či delšího textu, které zadá uživatel do příslušného formuláře na internetových stránkách Google.com. Druhou důležitou funkcí je překlad celých internetových stránek, kde uživatel zadá jen adresu stránky která se má přeložit a překladač mu automaticky přeloží celý obsah webu.

 

Každý, kdo s tímto prohlížečem pracuje ví, že přeložený text nelze považovat za bezchybný a použitelný v běžné komunikaci, či dokonce v obchodním styku. Stylistickou správnost textu i vhodné použití cizích slov umí zaručit pouze kvalitní překlad proveden certifikovaným překladatelem.