PROFESIONÁLNÍ AUTOŘI

Náš tým tvoří vysokoškolsky vzdělaní autoři s dlouholetými zkušenostmi s tvorbou odborných textů.

DODRŽOVÁNÍ TERMÍNŮ

Podklady předáváme vždy v dohodnutých termínech. Nabízíme také možnost expresního vypracování podkladů.

100% ORIGINALITA

Všechny doklady jsou vypracovány jako originál na základě požadavků klienta. Nehrozí žádné plagiáty.

CENOVÁ NABÍDKA DO 24 HODIN

Okamžitě vám přidělíme vhodného autora, který do 24 hod. posoudí vaše individuální požadavky a pošle cenovou nabídku.

Překlad textů

Překladem rozumíme překódování jazykového textu, při kterém dochází k vytváření jeho nové jazykové podoby a stylistického tvaru. Pod překladem se většinou rozumí transformace z jednoho jazyka do jiného jazyka v písemné formě. Jako vědecká disciplína nepatří překlad primárně pod jazykovědné praxe, ale jde o samostatnou disciplínou – translatologii.

 

V praxi rozlišujeme tyto typy překladů:

 

 

  • umělecký překlad - překlad uměleckých textů
  • odborný překlad - překlad odborných textů
  • strojový překlad - překlad provedený pomocí softwaru

 

Jedním z často používaných příkladů strojového překladu je Google Translator. Jedná se o překladač jazyků vyvíjený společností Google. Google k překladům využívá všechny dostupné informace, jakými jsou např. dokumenty Organizace spojených národů, které tvoří více než 200 bilionů slov. Jazyků, které je schopen překladač zpracovat, stále přibývá, přičemž význam jednotlivých slov mohou doplňovat a korigovat přímo jeho uživatelé.

 

Google svůj překladový mechanismus využívá pro dva primární účely. Prvním je překlad slova či delšího textu, které zadá uživatel do příslušného formuláře na internetových stránkách Google. Druhou důležitou funkcí je překlad celých internetových stránek, kdy uživatel zadá jen adresu stránky, kterou je třeba přeložit, a překladač mu automaticky přeloží celý obsah webu.

 

Každý, kdo s tímto prohlížečem pracuje ví, že přeložený text nelze považovat za bezchybný a použitelný v běžné komunikaci či dokonce v obchodním styku. Stylistickou správnost textu i vhodné použití cizích slov umí zaručit pouze kvalitní překlad proveden certifikovaným překladatelem.