PROFESIONÁLNÍ AUTOŘI

Náš tým tvoří vysokoškolsky vzdělaní autoři s dlouholetými zkušenostmi v tvorbě odborných podkladů.

DODRŽOVÁNÍ TERMÍNŮ

Podklady předáváme vždy v dohodnutých termínech, přičemž nabízíme možnost expresního vypracování podkladů.

100% ORIGINALITA

Všechny doklady jsou vypracovány jako originál na základě požadavků klienta - žádné plagiáty.

CENOVÁ NABÍDKA DO 24 HOD.

Do 24 hod. přidělíme autora, který váží individuální požadavky klienta a zašlu cenovou nabídku.

Korektura textů

 

 

Jazyková korektura textu je zpravidla prováděna překladateli původem ze země cílového jazyka. Při jazykové korektuře se klade důraz na pravopisné, gramatické, stylistické a typografické korektury. Celková korektura textu představuje kompletní opravu gramatiky, pravopisu, stylistiky a typografie textu. Tento typ korektury se využívá zejména v případě, kdy je text určen ke zveřejnění, jako například:

 

  • webové prezentace
  • brožury
  • manuály
  • návody k obsluze
  • reklamní a marketingové slogany / texty
  • emailová komunikáce
  • prezentace k obchodním setkáním a jednáním
  • emailové a obchodní kampane

 

Při korekturách českého textu se můžeme nejčastěji setkat s následujícími nedostatky: chybějící diakritická znaménka, nesprávné použití i / y, gramatické a pravopisné chyby, nevhodný slovosled ve větách, nesprávné skloňování slov, nesprávně použitých předložky a zájmena, stejné a opakující se slova, nedostatečné využívání vhodných synonym, nespisovná slova, čechizmy, nářeční a slangové výrazy, nesprávné psaní převzatých cizích slov, a pod.