PROFESIONÁLNÍ AUTOŘI

Náš tým tvoří vysokoškolsky vzdělaní autoři s dlouholetými zkušenostmi s tvorbou odborných textů.

DODRŽOVÁNÍ TERMÍNŮ

Podklady předáváme vždy v dohodnutých termínech. Nabízíme také možnost expresního vypracování podkladů.

100% ORIGINALITA

Všechny doklady jsou vypracovány jako originál na základě požadavků klienta. Nehrozí žádné plagiáty.

CENOVÁ NABÍDKA DO 24 HODIN

Okamžitě vám přidělíme vhodného autora, který do 24 hod. posoudí vaše individuální požadavky a pošle cenovou nabídku.

Korektura textů

Jazyková korektura textu je zpravidla prováděna překladateli nebo specialisty-rodilými mluvčími. Při jazykové korektuře se klade důraz na pravopisné, gramatické, stylistické a typografické korektury. Celková korektura textu představuje kompletní opravu gramatiky, pravopisu, stylistiky a typografie textu. Tento typ korektury se využívá zejména v případě, kdy je text určen ke zveřejnění.

Může jít například o:

 

 

  • webové prezentace
  • brožury
  • manuály
  • návody k obsluze
  • reklamní a marketingové slogany / texty
  • e-mailová komunikace
  • prezentace k obchodním setkáním a jednáním
  • emailové a obchodní kampane

 

Při korekturách českého textu se můžeme nejčastěji setkat s následujícími nedostatky: chybějící diakritická znaménka, nesprávné použití i/y, gramatické a pravopisné chyby, nevhodný slovosled ve větách, nesprávné skloňování slov, nesprávně použitých předložky a zájmena, stejná a opakující se slova, nedostatečné využívání vhodných synonym, nespisovná slova, čechismy, nářeční a slangové výrazy, nesprávné psaní převzatých cizích slov a další.