PROFESIONÁLNÍ AUTOŘI

Náš tým tvoří vysokoškolsky vzdělaní autoři s dlouholetými zkušenostmi v tvorbě odborných podkladů.

DODRŽOVÁNÍ TERMÍNŮ

Podklady předáváme vždy v dohodnutých termínech, přičemž nabízíme možnost expresního vypracování podkladů.

100% ORIGINALITA

Všechny doklady jsou vypracovány jako originál na základě požadavků klienta - žádné plagiáty.

CENOVÁ NABÍDKA DO 24 HOD.

Do 24 hod. přidělíme autora, který váží individuální požadavky klienta a zašlu cenovou nabídku.

Prezentace

 

 

Prezentace je vystoupení řečníka před publikem s vhodně zpracovanými informacemi a podpůrnými materiály, které si připravil na názornější předání informací, zvýšení pozornosti publika a vlastní oporu. Publikum je třeba upoutat slovem i zvukem. Pozice řečníka je velmi důležitá, protože řečník s publikem komunikuje, vytváří a udržuje kontakt s možností ovlivňovat názory svých posluchačů.

 

Pokud nemá řečník dostatek zkušeností s tvorbou prezentací, má problémy s vyjadřováním se, zda pociťuje nejistotu a stres, neboť při prezentování je středem pozornosti, je třeba věnovat přípravě prezentace dostatečnou pozornost. V rámci plánování a přípravy prezentace je jako první třeba definovat si cíl, který má Vaše prezentace splnit a položit si otázky: "Co přesně chci říct? Jak to mohu formulovat ve větě? "Následně je třeba vybrat druh a množství informací, které chce autor poskytnout, charakterizovat další oblasti nezbytné pro pochopení problematiky a zvážit si časové možnosti.

 

Druhou důležitou oblastí je publikum, kterému má být prezentace určena. Je třeba, předem si zjistit informace o tom, jaký typ posluchačů se zúčastní na prezentaci, v jakém věku a počtu, z jakých důvodů se akce plánují zúčastnit (povinnost, zájem), zda znají problematiku, případně, co očekávají.