PROFESIONÁLNÍ AUTOŘI

Náš tým tvoří vysokoškolsky vzdělaní autoři s dlouholetými zkušenostmi s tvorbou odborných textů.

DODRŽOVÁNÍ TERMÍNŮ

Podklady předáváme vždy v dohodnutých termínech. Nabízíme také možnost expresního vypracování podkladů.

100% ORIGINALITA

Všechny doklady jsou vypracovány jako originál na základě požadavků klienta. Nehrozí žádné plagiáty.

CENOVÁ NABÍDKA DO 24 HODIN

Okamžitě vám přidělíme vhodného autora, který do 24 hod. posoudí vaše individuální požadavky a pošle cenovou nabídku.

Prezentace

Prezentace je vystoupení řečníka před publikem s vhodně zpracovanými informacemi a podpůrnými materiály, které si připravil pro názornější předání informací, zvýšení pozornosti publika či pro vlastní oporu. Publikum je třeba upoutat slovem i zvukem. Pozice řečníka je velmi důležitá, protože řečník s publikem komunikuje, vytváří a udržuje kontakt a má možnost ovlivňovat názory svých posluchačů.

 

Pokud nemá řečník dostatek zkušeností s tvorbou prezentací, má problémy s vyjadřováním, pociťuje nejistotu a stres ve chvíli, kdy je středem pozornosti, je třeba věnovat přípravě prezentace dostatečnou pozornost. V rámci plánování a přípravy prezentace je jako první třeba definovat si cíl, který má prezentace splnit, a položit si otázky co přesně chci říct či jak to mohu formulovat ve větě. Následně je třeba vybrat druh a množství informací, které chce autor poskytnout, charakterizovat další oblasti nezbytné pro pochopení problematiky a zvážit časové možnosti.

 

Druhou důležitou oblastí je publikum, kterému má být prezentace určena. Je třeba si předem zjistit informace o tom, jaký typ posluchačů se zúčastní prezentace, v jakém věku je publikum, v jakém počtu se dostaví, z jakých důvodů se akce plánuje zúčastnit (povinnost, zájem), zda se orientuje v problematice a případně co od prezentace očekává.