PROFESIONÁLNÍ AUTOŘI

Náš tým tvoří vysokoškolsky vzdělaní autoři s dlouholetými zkušenostmi v tvorbě odborných podkladů.

DODRŽOVÁNÍ TERMÍNŮ

Podklady předáváme vždy v dohodnutých termínech, přičemž nabízíme možnost expresního vypracování podkladů.

100% ORIGINALITA

Všechny doklady jsou vypracovány jako originál na základě požadavků klienta - žádné plagiáty.

CENOVÁ NABÍDKA DO 24 HOD.

Do 24 hod. přidělíme autora, který váží individuální požadavky klienta a zašlu cenovou nabídku.

Disertační práce

 

 

Disertační práce je rozsáhlá vědecká rozprava, ve které se na základě vědeckého výzkumu a s využitím bohatého podkladového materiálu a vědeckých metod řeší složitý odborný problém. Disertace bývá předpokladem pro udělení akademického titulu PhD. a je závěrem 3. stupně vysokoškolského vzdělání. V české legislativě (zákon č. 131/2002 Sb. O vysokých školách) je předpokladem pro ukončení doktorského studia kromě obhájení disertační práce i vykonání disertační zkoušky. Disertační zkouška předchází předání práce, protože se na ni student přihlašuje do 18 resp. 24 měsíců od začátku studia (v závislosti na oboru studia). Součástí disertační zkoušky je písemná práce, vypracovaná k disertační zkoušce (tzv. minimová práce).

 

Dizertační prací student prokazuje schopnost a připravenost na samostatnou vědeckou a tvůrčí činnost v oblasti výzkumu nebo vývoje a na řešení teoretických a praktických problémů studijního oboru. Tento typ práce se vyznačuje vysokým stupněm analýzy a syntézy poznatků a dostatečným přehledem existující odborné literatury. Výsledky disertační práce mají charakter autorsky originálních a nových poznatků v dané problematice.