PROFESIONÁLNÍ AUTOŘI

Náš tým tvoří vysokoškolsky vzdělaní autoři s dlouholetými zkušenostmi s tvorbou odborných textů.

DODRŽOVÁNÍ TERMÍNŮ

Podklady předáváme vždy v dohodnutých termínech. Nabízíme také možnost expresního vypracování podkladů.

100% ORIGINALITA

Všechny doklady jsou vypracovány jako originál na základě požadavků klienta. Nehrozí žádné plagiáty.

CENOVÁ NABÍDKA DO 24 HODIN

Okamžitě vám přidělíme vhodného autora, který do 24 hod. posoudí vaše individuální požadavky a pošle cenovou nabídku.

FAQ

 • Tým našich autorů tvoří pouze vysoce kvalifikovaní odborníci s dosaženým vysokoškolským vzděláním minimálně druhého stupně, kteří navíc procházejí náročným výběrovým procesem. Na rozdíl od jiných portálů, kde dostanete nabídky na vypracování podkladů od různých autorů a výběr je ponechán na vás, na PODKLADY24.cz odpovídáme my sami za přidělení toho nejvhodnějšího autora, který má na vypracování vašeho požadavku adekvátní kvalifikaci. Všichni naši autoři jsou smluvně zavázáni vypracovat vždy originální dílo přesně podle individuálních požadavků klienta a ručí tak za to, že jejich díla nejsou nikdy plagiáty. Před odesláním každé části podkladů klientovi posuzuje navíc práci náš interní mentorem, díky čemuž můžeme zaručit dvoustupňovou kontrolu kvality podkladů.

  Na rozdíl od mnoha konkurentů (zejména fyzických osob) naše společnost podniká legálně a respektuje práva na ochranu spotřebitele i další vaše práva obsažená v dokumentu Všeobecné obchodní podmínky

 • Našim klientům garantujeme absolutní anonymitu. Při vytváření objednávky totiž není nutné uvádět osobní údaje jako jméno, příjmení či adresu objednavatele. Celá komunikace s portálem i s autorem díla probíhá naprosto diskrétně a jediný údaj, který o vás víme, je váš e-mail. V případě, že nám některý ze svých údajů poskytnete, nebudeme ho archivovat v našem interním systému ani nijak dále šířit či zpracovávat.

 • Všichni naši autoři jsou smluvně zavázáni vypracovat vždy originální dílo přesně podle individuálních požadavků klienta. Ručí tak za to, že jejich díla nejsou nikdy plagiáty. Klient má kromě toho po celou dobu spolupráce možnost podklady připomínkovat, doplňovat či pozměnit podle svých představ, čímž přidává další prvek jejich originality. Libovolnou část z vypracovaných podkladů můžete navíc zadat do vyhledávače a okamžitě si ověřit, zda nejde o text prezentovaný již dříve jiným autorem.

  Na originalitu díla poskytujeme záruku vrácení peněz. Zatím jsme ale nemuseli řešit ani jediný takový případ.

 • Začátkem spolupráce je zaslání nezávazné objednávky, která by měla obsahovat co možná nejpřesnější požadavky na obsahové náležitosti podkladů. Pokud máte k dispozici jakékoli pokyny nebo nároky na zdroje, které mají být v podkladech použity, neváhejte nám je zaslat již v nezávazné objednávce. My tak můžeme snadněji vypracovat konkrétní cenovou nabídku šitou na míru přesně vám.

  Po zaslání nezávazné objednávky obdržíte automatické potvrzení e-mailem, do 24 hodin vám přidělíme autora a zašleme konkrétní cenovou nabídku. Ve chvíli, kdy se s autorem dohodnete na struktuře podkladů, harmonogramu předávání práce a platebních podmínkách, stačí jen e-mailem potvrdit závaznou objednávku a uhradit dohodnutou splátku. Po úhradě první splátky začíná autor okamžitě pracovat na vašich podkladech.

  Kompletní postup spolupráce najdete v sekci JAK NA TO?

 • Autor podkladů zapracuje vaše připomínky kdykoliv v průběhu práce. Našim klientům doporučujeme kontrolovat si spokojenost s předanými podklady co možná nejdříve, aby se vyhnuli zbytečné časové tísni. V případě nespokojenosti s finální verzí odevzdaného díla je možné provést opodstatněné úpravy dle požadavků klienta do 30 dnů ode dne předání díla.

 • PRozsah podkladů pro závěrečné práce i dalších textů vyjadřujeme standardně v normostranách. Normostrana je standardizovaná strana s 1800 znaky textu (včetně mezer), což odpovídá třiceti řádkům po šedesáti znacích, případně zhruba 250 slovům běžného textu.

  Standardně používáme styl písma Times New Roman, velikost 12 a řádkování 1,5. Změna stylu písma či jiných parametrů formátování je samozřejmě možná na základě vašich individuálních požadavků. Ty je nutné si rozmyslet a specifikovat již při tvorbě nezávazné objednávky.

  Jako jediní dodáváme svým klientům ke všem středoškolským a vysokoškolským pracím TITULNÍ STRANY ZDARMA!

 • Poté, co si odsouhlasíme a závazně potvrdíme vaši objednávku, obdržíte od nás informační e-mail obsahující platební údaje. Na základě rozsahu služeb probíhá platba buď jednorázově nebo je možné využít formu splátek. První splátku vždy hradíte předem a dnem jejího připsání na náš účet začíná autor na podkladech pracovat. Autor vám následně zasílá podklady po částech v předem dohodnutých termínech, přičemž kdykoliv v průběhu spolupráce je možné doručené podklady připomínkovat a upravovat.

  Při objednávkách do 2700 Kč je standardní platba realizována jednorázově.

  V případě objednávek od 2700 Kč do 8100 Kč je možné platit ve 2 splátkách (50 %, 50 %).

  Při objednávkách nad 8100 Kč je možné platit až ve 3 splátkách (30 %, 35 %, 35 %) nebo ve 4 splátkách (20%, 30%, 30%, 20%).

  V případě, že potřebujete celý proces zpracování podkladů co nejvíce urychlit, můžete i objednávky ve vyšší hodnotě uhradit jednorázově. To nám umožní efektivně sehnat zdroje a zpřístupnit vám podklady v co nejkratším možném čase.

 • Při vytvoření hromadné objednávky stejného typu služby nabízíme možnost uplatnit slevu. Tato nabídka platí pro všechny typy textů a podkladů a výše slevy se vyvíjí následovně:

  2 ks podkladů – sleva 5 %

  3 ks podkladů – sleva 10 %

  4 ks podkladů – sleva 15 %

  5 ks podkladů – sleva až 20 %