PROFESIONÁLNÍ AUTOŘI

Náš tým tvoří vysokoškolsky vzdělaní autoři s dlouholetými zkušenostmi s tvorbou odborných textů.

DODRŽOVÁNÍ TERMÍNŮ

Podklady předáváme vždy v dohodnutých termínech. Nabízíme také možnost expresního vypracování podkladů.

100% ORIGINALITA

Všechny doklady jsou vypracovány jako originál na základě požadavků klienta. Nehrozí žádné plagiáty.

CENOVÁ NABÍDKA DO 24 HODIN

Okamžitě vám přidělíme vhodného autora, který do 24 hod. posoudí vaše individuální požadavky a pošle cenovou nabídku.

MBA zadání

 

Titul MBA (Master of Business Administration) je v České republice udělován jako neakademický profesní titul. Nejde tedy o náhradu vysokoškolského vzdělání (jakéhokoli stupně), ale o celoživotní kariérní vzdělávání, které toto vysokoškolské studium vhodně doplňuje a dále rozšiřuje. Jedná se nejčastěji o profesní vzdělávání řídících pracovníků na nejrůznějších pozicích.

 

Podle výběru tématu dokážeme zpracovat zadání práce, které je zpravidla nutné předložit ke schválení katedrou nebo vysokou školou. Na základě takto schváleného zadání pak může student začít pracovat na samotné MBA práci.

 

Hlavním obsahem MBA programů jsou znalosti z účetnictví, financí, marketingu, lidských zdrojů a řízení tak, aby co možná nejvíce pokryly relevantní praktické potřeby analýzy a strategie řízení. Absolventi získají titul MBA uváděný za jménem a spolu s tím diplom nebo příslušný certifikát. Studium je určeno především zástupcům středního a vrcholového managementu, majitelům společností, podnikatelům, obchodníkům ale i zaměstnancům veřejné a státní správy, neziskového sektoru a zdravotnických zařízení.

 

Rozdíl oproti klasickému vysokoškolskému studiu je v případě MBA značný. Studium MBA je zaměřeno na další prohloubení již nabytých znalostí nad rámec vysokoškolského studia a soustředí se především na jejich praktické uplatnění. Právě zaměření na praxi tvoří přidanou hodnotu studia MBA a zvyšuje kvalifikaci uchazečů na trhu práce. Výuku zajišťuje množství odborníků z praxe, kteří studentům poskytují vlastní know-how nabyté dlouholetými zkušenostmi v oboru. Lektorská setkání jsou zaměřena na řešení nejrůznějších případových studií. Vedle toho získají studenti množství cenných a v budoucnu využitelných profesních i osobních kontaktů.

 

Směřování otázek, cílů nebo metodiky MBA práce je zaměřeno především na firemní praxi, která převažuje nad teoretickými východisky. To je také podstatný rozdíl oproti bakalářské nebo diplomové práci. Je také vhodné, aby MBA práce alespoň částečně korespondovala s požadavky firmy, pro kterou je zpracovávána (např. formulace obchodní strategie, formulace personální strategie firmy apod.). V MBA práci student zpravidla zpracovává vlastní vybrané téma, které se většinou orientuje na firemní praxi a zkušenosti studenta. Důvod volby vlastního tématu MBA práce je většinou praktický s ohledem na to, že se student tématem zabývá v praxi nebo se na něj orientuje na své pracovní pozici.