PROFESIONÁLNÍ AUTOŘI

Náš tým tvoří vysokoškolsky vzdělaní autoři s dlouholetými zkušenostmi v tvorbě odborných podkladů.

DODRŽOVÁNÍ TERMÍNŮ

Podklady předáváme vždy v dohodnutých termínech, přičemž nabízíme možnost expresního vypracování podkladů.

100% ORIGINALITA

Všechny doklady jsou vypracovány jako originál na základě požadavků klienta - žádné plagiáty.

CENOVÁ NABÍDKA DO 24 HOD.

Do 24 hod. přidělíme autora, který váží individuální požadavky klienta a zašlu cenovou nabídku.

MBA zadání

 

 

MBA zadání je závěrečná práce studia Master of Business Administration (MBA). MBA je zahraniční vysokoškolský titul v oblasti managementu na úrovni 2. stupně studia české vysoké školy. Podle zákona o vysokých školách není MBA zahrnuto do systému vysokoškolského vzdělávání v České republice a tedy patří u nás do celoživotního vzdělávání. MBA vzniklo ve Spojených státech koncem 19. století, kdy se začal uplatňovat vědecký přístup v managementu.

 

Hlavní obsah MBA programů jsou znalosti z účetnictví, financí, marketingu, lidských zdrojů a řízení tak, aby co možná nejvíce pokryly relevantní praktické potřeby analýzy a strategie řízení. Absolventi získají titul MBA, uváděný za jménem, spolu s diplomem nebo příslušným certifikátem. Studium je určeno především zástupcem středního a vrcholového managementu, majitelům společností, podnikatelům, obchodníkům ale i zaměstnancům veřejné a státní správy, neziskového sektoru a zdravotnictví.

 

Rozdíl oproti klasickému vysokoškolskému studiu je v případě MBA značný. Studium MBA je zaměřeno na další prohloubení již nabytých znalostí nad rámec vysokoškolského studia a soustředí se především na jejich praktické uplatnění. Právě zaměření na praxi tvoří přidanou hodnotu studia MBA a zvyšuje kvalifikaci uchazečů na trhu práce. Výuku zajišťuje množství odborníků z praxe, kteří studentům poskytují vlastní know-how nabyté dlouholetými zkušenostmi v oboru. Lektorské setkání jsou zaměřeny na řešení nejrůznějších případových studií. Vedle toho získají studenti množství cenných a v budoucnu využitelných profesních i osobních kontaktů.