PROFESIONÁLNÍ AUTOŘI

Náš tým tvoří vysokoškolsky vzdělaní autoři s dlouholetými zkušenostmi s tvorbou odborných textů.

DODRŽOVÁNÍ TERMÍNŮ

Podklady předáváme vždy v dohodnutých termínech. Nabízíme také možnost expresního vypracování podkladů.

100% ORIGINALITA

Všechny doklady jsou vypracovány jako originál na základě požadavků klienta. Nehrozí žádné plagiáty.

CENOVÁ NABÍDKA DO 24 HODIN

Okamžitě vám přidělíme vhodného autora, který do 24 hod. posoudí vaše individuální požadavky a pošle cenovou nabídku.

Jak na to?

 
Vytvoření nezávazné objednávky

Prozradíte nám, pro jakou práci podklady potřebujete.

 
Potvrzení a kalkulace

Potvrdíme přijetí objednávky a pro vaše požadavky najdeme vhodného autora. Ten vám do 24 hodin pošle další informace včetně ceny za vypracování podkladů.

 
Odsouhlasení a platba první části

Odsouhlasíme si cenu za vypracování a vy uhradíte první část ve výši 30 %. Na zadání okamžitě začínáme pracovat, vy máte samozřejmě možnost s autorem průběžně konzultovat a text připomínkovat.

 
Dokončování

Poté, co uhradíte celou dohodnutou částku, předáme vám kompletní podklady se všemi náležitostmi pro závěrečné práce (abstrakt, obsah, úvod, závěr, seznam použité literatury a dalších zdrojů nebo přílohy).

 
Finalizace

Pokud budete mít k textu jakékoli připomínky, ozveme se vám nejpozději do 48 hodin a domluvíme se na případných úpravách a změnách.

Nebojte, odeslání objednávky vás ještě k ničemu nezavazuje. Slouží pouze pro představu, na jejímž základě vám náš vybraný autor dokáže zaslat adekvátní cenovou nabídku. Pokud nebudete s nabízenými službami v jakémkoliv směru spokojeni, nemusíte ve spolupráci pokračovat. Objednávka se stává závaznou až po odsouhlasení všech požadavků kladených na podklady, dohodnutí postupu zpracování a uhrazení první splátky.