PROFESIONÁLNÍ AUTOŘI

Náš tým tvoří vysokoškolsky vzdělaní autoři s dlouholetými zkušenostmi v tvorbě odborných podkladů.

DODRŽOVÁNÍ TERMÍNŮ

Podklady předáváme vždy v dohodnutých termínech, přičemž nabízíme možnost expresního vypracování podkladů.

100% ORIGINALITA

Všechny doklady jsou vypracovány jako originál na základě požadavků klienta - žádné plagiáty.

CENOVÁ NABÍDKA DO 24 HOD.

Do 24 hod. přidělíme autora, který váží individuální požadavky klienta a zašlu cenovou nabídku.

Ceník

 

Cena vypracování podkladů závisí od :

 • Akademická úroveň podkladů
 • Jazyk podkladů
 • Požadovaný termín dodání
 • Počet stran
 • Náročnost témata
 • Dostupnost literatury
 • Specifické obsahové náležitosti

Ceník podkladů

Středoškolské podklady Standardní rozsah Cena za stranu Celková cena
Úvahy, eseje a jiné 3 strany od 80 Kč od 240 Kč
Ročníkové práce ze všeobecných předmětů 10 stran od 110 Kč od 1080 Kč
Ročníkové práce ze speciálních předmětů 10 stran od 135 Kč od 1350 Kč
Vysokoškolské podklady Standardní rozsah Cena za stranu Celková cena
Referáty 3 strany od 110 Kč od 320 Kč
Seminární práce 10 stran od 160 Kč od 1260 Kč
Semestrální práce 15 stran od 190 Kč od 2830 Kč
Bakalářské práce 30 stran od 240 Kč od 7290 Kč 
Diplomové práce 50 stran  od 256 Kč od 12800 Kč 
Rigorozní práce 80 stran od 378 Kč  od 30200 Kč 
Disertační práce 80 stran od 405 Kč  od 32400 Kč 
MBA zadání 80 stran od 405 Kč  od 32400 Kč
Překlady a jazykové korektury Standardní rozsah Cena za stranu Celková cena
Překlady z anglického do českého jazyka 10 stran od 215 Kč od 2160 Kč 
Překlady z německého do českého jazyka 10 stran od 215 Kč od 2160 Kč 
Překlady z maďarského do českého jazyka 10 stran od 240 Kč od 2400 Kč
Překlady z ruského do anglického jazyka 10 stran od 240 Kč od 2400 Kč
Překlady z českého do německého jazyka 10 stran od 240 Kč od 2400 Kč
Překlady z českého jazyka do maďarštiny 10 stran od 270 Kč   od 2700 Kč
Korektury v českém a slovenském jazyce 10 stran  od 55 Kč  od 540 Kč
Korektury v anglickém, německém a maďarském jazyce 10 stran od 135 Kč  od 1350 Kč
Ostatní podklady Standardní rozsah Cena za stranu Celková cena
Prezentace 10 stran od 200 Kč od 2025 Kč
PR články 1 strany od 430 Kč od 430 Kč
Přepisy rukopisů do elektronické podoby 10 stran od 80 Kč od 810 Kč
Jiné podklady - individuální individuální

Ke všech středoškolským a vysokoškolským podkladům dáváme našim klientům

TITULNÍ STRANY ZDARMA !!!!

 • Ceník poskytovaných služeb je orientační a každý klient od nás po zaslání nezávazné objednávky obdrží individuální cenovou nabídku, která bude odrážet jeho požadavky na podklady. V rámci cenotvorby pravidelně kontrolujeme ceny podkladů u našich konkurentů. Pokud Vám nabídne jiný portál nižší cenu, dbejte prosím i na jejich zkušenosti a reference, abyste se vyhnuli spolupráci s amatéry, či dokonce podvodníky.

 • Překlady posíláme našim klientům standardně ve formě normostrany. Normostrana je standardizovaná strana s 1800 znaky textu (včetně mezer), což při psaní na stroji odpovídá třiceti řádkům po šedesát znaků, nebo přibližně 250 slovům běžného textu.

  Standardně používaný styl písma je Times New Roman, velikost 12 a řádkování: 1,5. Změna stylu písma, či jiných parametrů formátu je možné modifikovat na základě individuálních požadavků klienta. Tento požadavek je však nutné specifikovat již při tvorbě nezávazné objednávky.

 • Po potvrzení závazné objednávky obdrží každý klient informativní e-mail obsahující platební údaje k objednávce. Možnost platby na splátky závisí na rozsahu poskytovaných služeb. První splátka je vždy placená předem a dnem jejího připsání na náš účet začíná autor na podkladech pracovat. Autor zasílá klientovi podklady v částech ve předem dohodnutých termínech, přičemž kdykoliv v průběhu spolupráce je možné doručené podklady připomínkovat a upravovat.

  Při objednávkách do 2700 Kč je standardní platba realizována v jedné splátce.

  V případě objednávek od 2700 Kč do 8100 Kč je možné platit v 2 splátkách (50%, 50%).

  Při objednávkách nad 8100 Kč je možné platit až v 3 splátkách (30%, 35%, 35%).

  V případě, že klient žádá celý proces zpracování podkladů co nejvíce urychlit, může uhradit i objednávky s vyššími hodnotami v jedné splátce. Umožní nám tak zpřístupnění podkladů, v co nejkratším možném čase.

 • Našim klientům nabízíme možnost uplatnit si slevu při vytvoření hromadné objednávky téhož typu produktu, přičemž slevy platí na všechny typy podkladů a uplatňujeme jejich následovně:

  2ks podkladů – sleva 5 %

  3ks podkladů – sleva 10 %

  4ks podkladů – sleva 15 %

  5ks podkladů – sleva AŽ 20 %