PROFESIONÁLNÍ AUTOŘI

Náš tým tvoří vysokoškolsky vzdělaní autoři s dlouholetými zkušenostmi s tvorbou odborných textů.

DODRŽOVÁNÍ TERMÍNŮ

Podklady předáváme vždy v dohodnutých termínech. Nabízíme také možnost expresního vypracování podkladů.

100% ORIGINALITA

Všechny doklady jsou vypracovány jako originál na základě požadavků klienta. Nehrozí žádné plagiáty.

CENOVÁ NABÍDKA DO 24 HODIN

Okamžitě vám přidělíme vhodného autora, který do 24 hod. posoudí vaše individuální požadavky a pošle cenovou nabídku.

Ceník

 

Od čeho se odvíjí cena za vypracování podkladů?

 • Akademická úroveň textu
 • Požadovaný termín dodání
 • Náročnost tématu
 • Specifické obsahové náležitosti
 • Jazyk textu
 • Počet stran
 • Dostupnost zdrojů (literatury)

Ceník podkladů

Středoškolské podklady Standardní rozsah Cena za stranu Celková cena
Úvahy, eseje a jiné 3 strany od 80 Kč od 240 Kč
Ročníkové práce ze všeobecných předmětů 10 stran od 110 Kč od 1080 Kč
Ročníkové práce ze speciálních předmětů 10 stran od 135 Kč od 1350 Kč
Vysokoškolské podklady Standardní rozsah Cena za stranu Celková cena
Referáty 3 strany od 110 Kč od 320 Kč
Seminární práce 10 stran od 160 Kč od 1260 Kč
Semestrální práce 15 stran od 190 Kč od 2830 Kč
Bakalářské práce 30 stran od 240 Kč od 7290 Kč 
Diplomové práce 50 stran  od 256 Kč od 12800 Kč 
Rigorozní práce 80 stran od 378 Kč  od 30200 Kč 
Disertační práce 80 stran od 405 Kč  od 32400 Kč 
MBA zadání 80 stran od 405 Kč  od 32400 Kč
Překlady a jazykové korektury Standardní rozsah Cena za stranu Celková cena
Překlady z anglického do českého jazyka 10 stran od 215 Kč od 2160 Kč 
Překlady z německého do českého jazyka 10 stran od 215 Kč od 2160 Kč 
Překlady z maďarského do českého jazyka 10 stran od 240 Kč od 2400 Kč
Překlady z ruského do anglického jazyka 10 stran od 240 Kč od 2400 Kč
Překlady z českého do německého jazyka 10 stran od 240 Kč od 2400 Kč
Překlady z českého jazyka do maďarštiny 10 stran od 270 Kč   od 2700 Kč
Korektury v českém a slovenském jazyce 10 stran  od 55 Kč  od 540 Kč
Korektury v anglickém, německém a maďarském jazyce 10 stran od 135 Kč  od 1350 Kč
Ostatní podklady Standardní rozsah Cena za stranu Celková cena
Prezentace 10 stran od 200 Kč od 2025 Kč
PR články 1 strany od 430 Kč od 430 Kč
Přepisy rukopisů do elektronické podoby 10 stran od 80 Kč od 810 Kč
Jiné podklady - individuální individuální

Ke všem vypracovaným podkladům pro středoškolské a vysokoškolské práce dáváme našim klientům

TITULNÍ STRANY ZDARMA !!!!

 • Ceník poskytovaných služeb je pouze orientační. Každý klient od nás po zaslání nezávazné objednávky obdrží individuální cenovou nabídku, která bude odrážet jeho konkrétní požadavky na vypracování podkladů. V rámci cenotvorby pravidelně kontrolujeme ceny podobných služeb u našich konkurentů. Je možné, že vám za na jiném portálu nabídnou vypracování podkladů za nižší cenu. V takovém případě je ale vhodné zjistit si zkušenost jimi vybraných autorů a prohlédnout si reference daného portálu. Vyhnete se tak spolupráci s amatéry či dokonce podvodníky, která ve výsledku může poškodit hlavně vás.

 • Rozsah podkladů pro závěrečné práce i dalších textů vyjadřujeme standardně v normostranách. Normostrana je standardizovaná strana s 1800 znaky textu (včetně mezer), což odpovídá třiceti řádkům po šedesáti znacích, případně zhruba 250 slovům běžného textu.

  Standardně používáme styl písma Times New Roman, velikost 12 a řádkování 1,5. Změna stylu písma či jiných parametrů formátování je samozřejmě možná na základě vašich individuálních požadavků. Ty je nutné si rozmyslet a specifikovat již při tvorbě nezávazné objednávky.

 • Poté, co si odsouhlasíme a závazně potvrdíme vaši objednávku, obdržíte od nás informační e-mail obsahující platební údaje. Na základě rozsahu služeb probíhá platba buď jednorázově nebo je možné využít formu splátek. První splátku vždy hradíte předem a dnem jejího připsání na náš účet začíná autor na podkladech pracovat. Autor vám následně zasílá podklady po částech v předem dohodnutých termínech, přičemž kdykoliv v průběhu spolupráce je možné doručené podklady připomínkovat a upravovat.

  Při objednávkách do 2700 Kč je standardní platba realizována jednorázově.

  V případě objednávek od 2700 Kč do 8100 Kč je možné platit ve 2 splátkách (50 %, 50 %).

  Při objednávkách nad 8100 Kč je možné platit až ve 3 splátkách (30 %, 35 %, 35 %) nebo ve 4 splátkách (20%, 30%, 30%, 20%).

  V případě, že potřebujete celý proces zpracování podkladů co nejvíce urychlit, můžete i objednávky ve vyšší hodnotě uhradit jednorázově. To nám umožní efektivně sehnat zdroje a zpřístupnit vám podklady v co nejkratším možném čase.

 • Při vytvoření hromadné objednávky stejného typu služby nabízíme možnost uplatnit slevu. Tato nabídka platí pro všechny typy textů a podkladů a výše slevy se vyvíjí následovně:

  2 ks podkladů – sleva 5 %

  3 ks podkladů – sleva 10 %

  4 ks podkladů – sleva 15 %

  5 ks podkladů – sleva AŽ 20 %