PROFESIONÁLNÍ AUTOŘI

Náš tým tvoří vysokoškolsky vzdělaní autoři s dlouholetými zkušenostmi s tvorbou odborných textů.

DODRŽOVÁNÍ TERMÍNŮ

Podklady předáváme vždy v dohodnutých termínech. Nabízíme také možnost expresního vypracování podkladů.

100% ORIGINALITA

Všechny doklady jsou vypracovány jako originál na základě požadavků klienta. Nehrozí žádné plagiáty.

CENOVÁ NABÍDKA DO 24 HODIN

Okamžitě vám přidělíme vhodného autora, který do 24 hod. posoudí vaše individuální požadavky a pošle cenovou nabídku.

Atestační práce

Atestační práce je součástí atestační zkoušky a má prokázat schopnost uchazeče zpracovat samostatně a vyčerpávajícím způsobem zadané téma s využitím recentní, a to i cizojazyčné odborné literatury. K atestaci (atestační zkoušce) se může přihlásit absolvent, který absolvoval předepsaný vzdělávací program a provedl alespoň předepsané množství výkonů.

 

Téma atestační práce zadává garant oboru na závěr specializačního vzdělávání po přijetí přihlášky k atestaci a ověření splnění všech předepsaných požadavků specializačního vzdělávání. Atestační práce může mít charakter původního přehledného referátu věnovaného problematice zadané garantem, kvalitní kasuistické práce, ale i vlastní publikace (přehledné nebo kasuistické práce v prvním autorství, zveřejněné v recenzovaném domácím nebo cizojazyčném periodiku, nebo disertační práce v originální svázané podobě s elektronickou i tištěnou verzí autoreferátu).