PROFESIONÁLNÍ AUTOŘI

Náš tým tvoří vysokoškolsky vzdělaní autoři s dlouholetými zkušenostmi v tvorbě odborných podkladů.

DODRŽOVÁNÍ TERMÍNŮ

Podklady předáváme vždy v dohodnutých termínech, přičemž nabízíme možnost expresního vypracování podkladů.

100% ORIGINALITA

Všechny doklady jsou vypracovány jako originál na základě požadavků klienta - žádné plagiáty.

CENOVÁ NABÍDKA DO 24 HOD.

Do 24 hod. přidělíme autora, který váží individuální požadavky klienta a zašlu cenovou nabídku.

Semestrální práce

 

 

Semestrální (nebo i zápočtový) práce je typ školní písemné práce, která se připravuje na vysoké škole. Její rozsah je obvykle 10-20 normostran. Její povinnými součástmi jsou titulní listy, úvod, jádro a závěr práce. Semestrální práce slouží k prokázání znalostí studenta získaných během semestru na vysoké škole a je podmínkou k jeho úspěšnému absolvování.

 

Struktura semestrální práce:

  • Titulní list
  • Obsah
  • Úvod – obsahuje odůvodnění výběru tématu, konkrétní definice témata, přehled o tom, co již bylo vypracováno k danému tématu v odborné literatuře, cíl práce, strukturu práce a zdůvodnění její členění
  • Jádro – práci členíme na kapitoly a podkapitoly označeny arabskými číslicemi. Každá kapitola začíná vždy na nové straně a její název je od názvu podkapitoly odlišen jiným typem písma.
  • Závěr - představuje shrnutí výsledků a zjištění práce
  • Seznam použité literatury - řazeno abecedně
  • Přílohy – nejsou povinny