PROFESIONÁLNÍ AUTOŘI

Náš tým tvoří vysokoškolsky vzdělaní autoři s dlouholetými zkušenostmi v tvorbě odborných podkladů.

DODRŽOVÁNÍ TERMÍNŮ

Podklady předáváme vždy v dohodnutých termínech, přičemž nabízíme možnost expresního vypracování podkladů.

100% ORIGINALITA

Všechny doklady jsou vypracovány jako originál na základě požadavků klienta - žádné plagiáty.

CENOVÁ NABÍDKA DO 24 HOD.

Do 24 hod. přidělíme autora, který váží individuální požadavky klienta a zašlu cenovou nabídku.

Seminární práce

 

 

Seminární práce je typ školní písemné práce, která se připravuje na střední nebo vysoké škole. Její rozsah není určen žádnými normami a závisí na požadavcích pedagoga, který práci studentům zadal. Na střední škole jsou často seminární práce vypracovávány v rámci středoškolské odborné činnosti (SOČ), na vysokých školách v rámci studentské vědecké činnosti (SVS nebo SVOČ). Práce má obvykle charakter rešerše resp. referátu.

 

K prvním činnostem při tvorbě seminární práce patří stanovení cíle, který má práce dosáhnout za podmínky dodržení přidělené témata. Součástí seminární práce jsou titulní list, obsah, úvod, jádro, závěr a seznam použité literatury. Úvod a závěr se tvoří až po vypracování obsahového jádra práce. Variabilními náležitostmi v případě seminární práce jsou celkový počet stran a literárních nebo internetových zdrojů.

 

Část textu seminární práce, jehož autorem je jiná osoba než autor práce, musí být označen v souladu s normou ČSN ISO 690. Přehled literárních, internetových a dalších zdrojů použitých v práci se uvádí formou seznamu literatury v specifické sekci.