PROFESIONÁLNÍ AUTOŘI

Náš tým tvoří vysokoškolsky vzdělaní autoři s dlouholetými zkušenostmi v tvorbě odborných podkladů.

DODRŽOVÁNÍ TERMÍNŮ

Podklady předáváme vždy v dohodnutých termínech, přičemž nabízíme možnost expresního vypracování podkladů.

100% ORIGINALITA

Všechny doklady jsou vypracovány jako originál na základě požadavků klienta - žádné plagiáty.

CENOVÁ NABÍDKA DO 24 HOD.

Do 24 hod. přidělíme autora, který váží individuální požadavky klienta a zašlu cenovou nabídku.

Diplomová práce

 

 

Diplomová práce je závěrečná práce z pravidla druhého stupně vysokoškolského studia. Představuje rozsáhlejší odbornou práci, jejíž vypracování a obhajoba je pro studenta jednou z podmínek získání akademického titulu. Práce by měla přinášet nové poznatky a v daném oboru být přínosem.

 

Na Slovensku je její obhajoba jedním z předpokladů pro ukončení magisterského i inženýrského resp. doktorského studia v případě medicíny a veterinárního lékařství. Tvoří součást státní závěrečné zkoušky. Účelem vypracování diplomové práce je ověření zvládnutí odborných teoretických i praktických znalostí, odborné terminologie, použití vědeckých metod při řešení problémů daného vědního oboru. Školitel diplomové práce se podílí pouze metodicky, přičemž se studentem setkává při konzultacích v průběhu přípravy práce. Školitel by měl také dohlížet na korektnost její přípravy, číst jednotlivé kapitoly ještě před jejím předáním a upozorňovat studenta na její nedostatky. Mezi jiným by měl upozornit studenta i na případné plagiátorství.

 

Na rozdíl od bakalářské práce, se diplomová práce liší větším rozsahem a větší kvalitou zpracování studované témata. Zpravidla je vypracovávána písemně a předává se ve vytištěné formě ve více exemplářích. Rozsah diplomové práce je zpravidla kolem 50-80 stran. Dodatečný materiál, který není vhodné umístit přímo do textu, např. rozsáhlé tabulky, mapy ilustrace nebo zvláštní materiály jako manuály technických zařízení nebo programů, či dodatečnou literaturu lze připojit do přílohy k práci.