PROFESIONÁLNÍ AUTOŘI

Náš tým tvoří vysokoškolsky vzdělaní autoři s dlouholetými zkušenostmi s tvorbou odborných textů.

DODRŽOVÁNÍ TERMÍNŮ

Podklady předáváme vždy v dohodnutých termínech. Nabízíme také možnost expresního vypracování podkladů.

100% ORIGINALITA

Všechny doklady jsou vypracovány jako originál na základě požadavků klienta. Nehrozí žádné plagiáty.

CENOVÁ NABÍDKA DO 24 HODIN

Okamžitě vám přidělíme vhodného autora, který do 24 hod. posoudí vaše individuální požadavky a pošle cenovou nabídku.

Sport na vysokých školách

Studenti vysokých škol mají jednak sportovní povinnosti, ale také sportovní možnosti. Pojďme se tedy blíže podívat na koncepci sportovní výuky a na mimoškolní sportovní aktivity.

 

Jak už bylo řečeno, tak studentské sportovní aktivity na VŠ se v podstatě dělí na povinné a nepovinné. K těm povinným patří předepsané hodiny tělesné výchovy, popřípadě zimní či letní sportovní kurzy. Každá vysoká škola má v tomto svou vlastní koncepci – školy si samy stanovují předepsaný počet hodin i kreditů za sportovní aktivity.

Některé VŠ se v rámci nepovinné výuky tělesné výchovy zaměřují na přípravu vysokoškolsky vzdělaných sportovců na katedrách TV, anebo zajišťují činnost sportovních oddílů, kroužků a klubů. Jejich nabídka je široká, ale záleží na každé jednotlivé vysoké škole. Kupříkladu VŠE nabízí i tělesnou výchovu pro zdravotně handicapované posluchače. Fungování univerzitních sportovních klubů je pro školu prestižní záležitost. Sportovci z některých klubů se účastní nejvyšších tuzemských i zahraničních soutěží, což mj. školu ukazuje ve velice pozitivním světle. Tyto soutěže a akademické hry organizované Českou asociací univerzitního sportu a vysokými školami tvoří, cituji: „zdařilý mediální obraz prezentace vysokoškolského sportu“.  Navíc mají studenti možnost rozvíjet své sportovní schopnosti a dovednosti.

Na většině státních vysokých škol je o pohybovou průpravu posluchačů patřičně postaráno, a nejen to – třeba v rámci sportovních klání mezi jednotlivými univerzitami, mohou studenti, kromě fyzické zdatnosti - získat cenné zkušenosti z vrcholového sportu.

U některých profesí, je dostatečná tělesná zdatnost jejich nezbytnou součástí – lékaři, stavaři, konstruktéři, fyzioterapeuti, záchranáři, a mnoho jiných. A vysoká škola je vlastně poslední institucí v životě studenta, která může přispět k jeho pohybovým aktivitám, kultivovat jeho zdraví a nasměrovat ho ke zdravému životnímu stylu. Jde v podstatě o preventivní péči o zdraví prostřednictvím soustavného vykonávání pohybových aktivit.

Anebo lze alespoň sport doporučit jako vynikající druh relaxace a kompenzace při náročném studiu.