PROFESIONÁLNÍ AUTOŘI

Náš tým tvoří vysokoškolsky vzdělaní autoři s dlouholetými zkušenostmi s tvorbou odborných textů.

DODRŽOVÁNÍ TERMÍNŮ

Podklady předáváme vždy v dohodnutých termínech. Nabízíme také možnost expresního vypracování podkladů.

100% ORIGINALITA

Všechny doklady jsou vypracovány jako originál na základě požadavků klienta. Nehrozí žádné plagiáty.

CENOVÁ NABÍDKA DO 24 HODIN

Okamžitě vám přidělíme vhodného autora, který do 24 hod. posoudí vaše individuální požadavky a pošle cenovou nabídku.

Parafrázuj správně

Po nedávné aféře známého slovenského politika si množství vysokoškolských studentů uvědomilo, jak důležité je správné a odborně parafrázovat. Protože pokud vytvoříme parafrázi, která v podstatě doslova cituje, či jen změníme několik slov, a pokládáme tak text za pochopen a správně využit, shodnost práce nám dramaticky stoupá, zatímco kvalita, autenticita a možnost získat lepší známku značně klesá.

Při parafrázováno z knihy nezapomínejme na důležitou zásadu. Drtivá většina komise při závěrečné obhajobě bude použitou literaturu znát. Omáčky, zbytečnosti, nevhodně použité parafráze či text, který jsme do práce odparafrázovali jen proto, abychom si přidali pár řádků k dobru, možná nepřijdou zvláštní našim spolužákům, ale profesorem budou bít do očí a rozhodně jejich neocení.

Co je parafráze

Způsob, jakým volně "přeložíme" či odečítat delší myšlenku. Jednoduše ji parafrázovat do své práce, kde ji vložíme do kontextu k našemu výzkumu, myšlence, názoru či abychom porovnávali. Při parafrázoval používáme klasické bibliografické údaje, které obsahují příjmení autora, rok vydání publikace a samozřejmě stranu parafrázováno publikace. Dílo, ze kterého jsme parafrázovali, se musí ocitnout iv seznamu použité literatury, kde musíme uvést celé jméno autora, název díla, rok vydání, vydavatelství a ISBN.

Jak parafrázovat správně

Parafráze má sloužit k volné přeložení myšlenky autora pro potřeby naší práce. Může představovat i jakési zestručnění textu, zjednodušení nebo přiblížení. Parafrázovat můžeme i za účelem vynětí důležité ideje, nikoli konkrétní myšlenky. Parafrází odborného autora můžeme potvrdit či zdůraznit vlastní myšlenku.

Nikdy se nebojte se označit dobře použitou parafrázi.

Vydávat autorovi myšlenky za své by byla obrovská chyba, je to totiž poměrně jasná věc. Parafrázováno je vynikající pomůckou v prvních kapitolách, které věnujeme vstupu do práce. Například pokud jdeme rozebírat konkrétní problém (vývin slovenského jazyka), parafrázovat můžeme text, který hovoří o názorech jednotlivých představitelů v historii na to, jakým způsobem by se měl posouvat samotný jazyk. Zde nejsou potřebné citace, ale hodí se sem právě parafráze, které přispějí k odbornosti textu, aniž ho nepřetěžovaly citáty.

Pozor na chyby

Pokud textu, který obsahuje deset vět, změníte jen "je" na "bývá" a "definuje" na nazývá "bez toho, abyste pochopili a objasnily text, snadno vám z práce vznikne plagiát. Parafrázováno text si tedy klidně vícekrát pozorně a opište ho volně svými slovy (pokud se dá, tak se zavřenou učebnicí). Nezapomeňte si okamžitě zaznamenat bibliografické údaje. Pozor na parafrázi z internetu. Mnohdy pochází přímo z některé odborné, bakalářské či diplomové práce. A samozřejmě kontrola nevhodně použitou parafrázi okamžitě odhalí.