PROFESIONÁLNÍ AUTOŘI

Náš tým tvoří vysokoškolsky vzdělaní autoři s dlouholetými zkušenostmi s tvorbou odborných textů.

DODRŽOVÁNÍ TERMÍNŮ

Podklady předáváme vždy v dohodnutých termínech. Nabízíme také možnost expresního vypracování podkladů.

100% ORIGINALITA

Všechny doklady jsou vypracovány jako originál na základě požadavků klienta. Nehrozí žádné plagiáty.

CENOVÁ NABÍDKA DO 24 HODIN

Okamžitě vám přidělíme vhodného autora, který do 24 hod. posoudí vaše individuální požadavky a pošle cenovou nabídku.

Součástí kvalitní práce je i prezentace. Připravte ji tak, aby vás dobře reprezentovala

Máte již hotovou bakalářskou a diplomovou práci? Pak je čas začít připravovat prezentaci, kde komisi přiblížíte, o čem vlastně vaše práce je, zdůrazníte základní teoretické body a přiblížíte, ať už v podobě grafů nebo tabulek, k jakým praktickým závěrům jste dospěli

Nezapomínejte, že prezentaci byste neměli chystat večer před státnicemi. Je důležitým ukazatelem vaší profesionality a platí zde tradiční "lépe jednou vidět než stokrát slyšet".

Proto se vyplatí připravit si prezentaci tak, aby logicky a přehledně doplňovala výsledky vašeho výzkumu a nastudování materiálu. Pokud chcete mít prezentaci na opravdu dobré úrovni, měla by zahrnovat i tyto body.

Úvod - co tam patří?

Nezapomeňte na první slidy. Ty musí obsahovat název práce (na prvním, úvodem slide), název univerzity, vaše jméno a jméno konzultanta. Zde je důležité jen to, abyste zadání práce odcitovali správně a nespletli jméno profesora, se kterým jste spolupracovali - to se málokdy a málokomu odpouští.

Za úvodem by měl následovat slide, který stručně a jasně představí vaši práci, ať už formou úvodní otázky nebo komentáře, aby bylo zřejmé, do jaké problematiky budete společně s komisí vstupovat. Je zvykem, že tento komentář je stručně vyjádřen iv abstraktu nebo v úvodu samotné bakalářské a diplomové práce.

Po úvodu následují stručně vypsány body, které vycházejí z práce a bude zahrnuto i v prezentaci. Například u tématu Shakespeare a jeho komedie byste měli zmínit všechny body od úvodu do historických souvislosti, přes životopis a základní díla, až po sumarizaci charakteristických znaků jeho tvorby.

Teoretická část musí být stručná

Co je důležité v teoretické části? Rozhodně se vyhněte slide s nepodstatnými životopisy, popisy či dějinnými vstupy, které jste v rámci bodů zmínili v úvodu. O těch stačí jen říci pár stručných bodů.

Teoretické slidy mají obsahovat nejvýznamnější definice, dělení, jmenování charakteristických znaků, zvýrazněné roky, pokud potřebujete zdůraznit chronologickosť.

Pokud máte téma bakalářské a diplomové práce, která se týká problému z geografie či biologie, je vhodná například mapa území, které se v práci věnujete, obrázek části lidského těla, rostliny či zvířete, které jsou popisované v práci.

Všechny tyto prvky jsou zajímavé a vytvářejí vizuální dojem, který zvyšuje kvalitu práce a porotu na chvíli vytrhne z teoretické letargie. Je důležité, aby prezentace obsahovala pouze ty údaje, které jsou přímo propojeny s tématem praktické části, nebo je důležité, aby s nimi byla komise pro lepší představu seznámena. Nezapomeňte, že zmíněné věci musíte rozvíjet slovně, ne jen ukázat na obrázku v počítači-

Praktická část - buďte konkrétní

Jakékoliv tématu se v praktické části věnujete, je důležité nezapomenout na jeden důležitý slide. Ať už máte téma úroveň hoteliérství v Tatrách nebo průzkum gramotnosti žáků prvních ročníků, jeden slide musí být věnován tomu, jaký je konkrétní stav problematiky ve zkoumané oblasti právě teď. Jen tak propojíte teoretickou a praktickou složku, aby tomu, kdo ji nečetl, dávala smysl.

Další součástí praktické části prezentace musí být chronologicky a logicky shrnuty slidy, které přibližují otázky, které jste si ve výzkumu položili, očekávané výsledky, průběh výzkumu a obtíže, se kterými jste se ve výzkumu setkali. Nezapomeňte uvést všechny potřebné grafy, zjištění, nejčastěji odpovědi či poukázat na protipóly, které vaše práce při výsledcích průzkumu odhalila.

Prezentace také musí obsahovat logické a jasné výstupy z práce, vaše zjištění, ale i návrhy na zlepšení a otevírat možnosti rozšíření a potencionálních kroků, které vaše práce v teoretické nebo praktické rovině vytáčela.

Na co nezapomenout?

Prezentace nepotřebuje mít tolik slidů než průměrný americký film. Deset až patnáct by mělo stačit. Na závěr je třeba poděkovat komisi za pozornost a nabídnout jim prostor na otázky.

Vyhněte se šíleným barvám a kombinacím v pozadí, netypickým přechodem a fondu písma, za které by nestyděli ani tvůrci v Disney. Ideální je klasická černá a jednoduchý fond, ve kterém budete jasně rozlišovat nadpisy a rozdělení. Nepoužívejte ani bláznivé a oči ničící přechody, je to zbytečné a komisi po padesátce to rozhodně neulahodí. Pokud jde o vizuál, platí, že v jednoduchosti je krása. O to více, pokud jste si vybrali seriózní téma.