PROFESIONÁLNÍ AUTOŘI

Náš tým tvoří vysokoškolsky vzdělaní autoři s dlouholetými zkušenostmi s tvorbou odborných textů.

DODRŽOVÁNÍ TERMÍNŮ

Podklady předáváme vždy v dohodnutých termínech. Nabízíme také možnost expresního vypracování podkladů.

100% ORIGINALITA

Všechny doklady jsou vypracovány jako originál na základě požadavků klienta. Nehrozí žádné plagiáty.

CENOVÁ NABÍDKA DO 24 HODIN

Okamžitě vám přidělíme vhodného autora, který do 24 hod. posoudí vaše individuální požadavky a pošle cenovou nabídku.

Jakou mají Češi digitální gramotnost?

Nejprve se zaměříme na digitální dovednosti dětí. Mezinárodní výzkum, který se zaměřil na vliv digitálního světa na život dětí, ukázal, že pokud děti mají digitální dovednosti, jsou mnohem lépe připraveny nejen na distanční výuku a záludnosti online prostředí, ale také na prezenční studium.

 

Digitální gramotnost českých dětí je dle výzkumu, do nějž byli zapojeni odborníci z Fakulty sociálních studií z Masarykovy univerzity v Brně, průměrná. Důvod je zřejmě ten, že rodiče dětem pořídí počítač a chytrý telefon a pak už jim jenom průběžně zakazují jejich používání. Místo toho by měli o používání digitálních technologií s dětmi hovořit, sami si s nimi k počítači sednout a naučit je, jak používat internet bezpečně. Jenomže – ouha! Mnoho rodičů, kteří chytrý mobil a počítač vlastní, má digitální gramotnost poměrně nízkou. Pravdou je, že se Češi snaží své digitální dovednosti a znalosti zlepšovat. Částečně v odborných počítačových kurzech, více však samostudiem - čtení návodů, vyhledávání na internetu, zhlédnutí instruktážního videa, apod.  Podle Českého statistického úřadu mají o vzdělávání v tomto oboru nejvyšší zájem mladí lidé od 16 do 24 let. Ze seniorů se vzdělává pouze 7 %, a to častěji muži než ženy. Prostřednictvím počítačových kurzů u zaměstnavatelů se u nás v roce 2018 vzdělávalo pouze 6% zaměstnanců.

Podle průzkumu měla v roce 2016 pokročilé digitální znalosti a dovednosti jenom čtvrtina Čechů. Tehdy spustil Google  i v ČR projekt nazvaný Digitální garáž. Ten nabízí online vzdělávací kurzy, doplněné videi a zaměřené na digitální marketing. Kromě toho rozjel Český Google, ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR, Asociací malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP) a VŠE, projekt Pomáháme Česku růst, což je série kurzů na vysokých školách, pro podnikatele, ale i speciální kurzy pro ženy. Součástí projektu jsou i živé přednášky. Tyto projekty už předtím běžely v zemích západní Evropy.

Z evropských států se nejvíce vzdělávání v oblasti ICT věnují obyvatelé Finska a hned za nimi další skandinávské země.