PROFESIONÁLNÍ AUTOŘI

Náš tým tvoří vysokoškolsky vzdělaní autoři s dlouholetými zkušenostmi s tvorbou odborných textů.

DODRŽOVÁNÍ TERMÍNŮ

Podklady předáváme vždy v dohodnutých termínech. Nabízíme také možnost expresního vypracování podkladů.

100% ORIGINALITA

Všechny doklady jsou vypracovány jako originál na základě požadavků klienta. Nehrozí žádné plagiáty.

CENOVÁ NABÍDKA DO 24 HODIN

Okamžitě vám přidělíme vhodného autora, který do 24 hod. posoudí vaše individuální požadavky a pošle cenovou nabídku.

Češi a jazyková vybavenost

Podle statistik z roku 2016 se ukázalo, že znalost cizích jazyků u Čechů neustále zaostávala za západoevropskými zeměmi. A nejvíce se to projevovalo při pohovorech se zájemci o pracovní pozice. Češi si v té době neustále stěžovali na nízké příjmy, avšak zhruba 40 % jich nesplňovalo požadavky, aby dokázali v pracovním procesu komunikovat cizím jazykem, a to jak ústně tak i písmem.

 

Navíc dvěma cizími jazyky se v té době byla schopna dohovořit sotva pětina dospělých obyvatel. A to do cizích jazyků byla započítána i Slovenština.

Že po sametové revoluci bude zvýšený požadavek po absolventech, znajících kvalitně alespoň jeden cizí jazyk, bylo jasné už před více než 25 lety, kdy se celý svět hodně propojil. Nejžádanější je angličtina, němčina a ruština, kterou dnes už umí dobře jen 10 -15 % české populace. Po francouzsky, italsky a španělsky hovořících absolventech je poptávka nižší. Statistiky z roku 2012 vyplynuly pro český národ ještě hůř – tehdy jsme propadli až na poslední místo ze všech států Evropské unie. A mladší generace, která má už v základní škole povinnou výuku dvou cizích jazyků? V roce 2012 se umístila na třetím místě od konce. Jak je to možné? Hodnotí pedagogové špatné znalosti lepšími známkami? Podvádějí uchazeči o pracovní místa a uvádějí ve svých životopisech nepravdivé údaje? Podvod je snad příliš silné slovo, avšak v průběhu let se ukázalo, že Češi přeceňují své znalosti a do CV údaje zkreslují, aby zvýšili své šance k přijetí na lukrativní místa. Praxe je taková, že psaným textům Češi ještě rozumí, ale mají-li sami aktivně komunikovat, problém je na světě. Nedostatečné byly v té době údajně i znalosti cizích jazyků u vysokoškolských absolventů. A tak si personalisté při osobních pohovorech zvykli v rovině znalostí cizích jazyků uchazeče důkladně prověřovat.

A pokud bude adept přijat, má možnost se v rámci zaměstnání vzdělávat dál. Jazykové kurzy zdarma totiž bývají nejčastějším benefitem zaměstnavatele. A zdá se, že tento benefit padl na úrodnou půdu - efekt jazykových kurzů pro zaměstnance začal být konečně vidět. Zcela jasně o tom hovoří statistiky z roku 2018. To už se pokročilou znalostí jazyků mohlo pochlubit až 40 % českých žadatelů o místo. Zájem je takový, že jazykové kurzy začínají firmy nabízet i dělnickým profesím.