PROFESIONÁLNÍ AUTOŘI

Náš tým tvoří vysokoškolsky vzdělaní autoři s dlouholetými zkušenostmi s tvorbou odborných textů.

DODRŽOVÁNÍ TERMÍNŮ

Podklady předáváme vždy v dohodnutých termínech. Nabízíme také možnost expresního vypracování podkladů.

100% ORIGINALITA

Všechny doklady jsou vypracovány jako originál na základě požadavků klienta. Nehrozí žádné plagiáty.

CENOVÁ NABÍDKA DO 24 HODIN

Okamžitě vám přidělíme vhodného autora, který do 24 hod. posoudí vaše individuální požadavky a pošle cenovou nabídku.

Co znamená pracovní pozice back office asistent?

V současné době se většina vyšších pracovních pozic nazývá anglicky, a proto by se mohlo stát, že zájemce o práci nebude mít tušení, co se za některými názvy skrývá. Co nám napovídá doslovný překlad u pozice back office asistent? Zdá se, že půjde o osobu, která nějak operuje v pozadí kanceláře (na rozdíl od pozice front office – zde se jedná o pracovníky, kteří prezentují společnost a pracují přímo s klienty).

 

Ovšem, jaká je konkrétní pracovní náplň back office a jaké má kompetence, to se z pouhého názvu nedovíte. A uchazeč či uchazečka o zaměstnání nemusí mít úplně jasno, jaké vzdělání, schopnosti a další kvality se od něj na této pozici očekávají a jaký – alespoň přibližně – budou mít plat.

Pracovní pozice back office by mohla mít v českém jazyce spíš termín administrativní pracovník, pracovnice, anebo asistent, asistentka manažera, dříve také sekretářka či administrativní podpora. A jaká je zpravidla pracovní náplň? Osoba na této pracovní pozici se zabývá vyřizováním telefonátů, emailů a došlé pošty; sjednává schůzky nadřízenému; eviduje v interním systému došlé objednávky a případně se stará o jejich zpracování; připravuje podklady pro fakturaci, popřípadě sama faktury vystavuje a odesílá; vyřizuje reklamace jak od dodavatelů, tak odběratelů; vede různé evidence; spolupracuje s ostatními odděleními ve firmě a zajišťuje další podpůrné činnosti pro správný chod oddělení, k němuž náleží.

Avšak to není zdaleka všechno. Back office asistent musí ovládat obsluhu veškeré kancelářské techniky a zajišťovat její údržbu třeba kontaktem s IT oddělením, anebo zajištěním externích techniků; zvládat pořizování zápisů z porad a jednání společnosti, zajišťuje přípravu seminářů a konferencí a rovněž při nich asistuje, anebo třeba objednává kancelářské potřeby pro celou firmu. Navíc hlídá různé termíny a stará se o návštěvníky firmy.

A jaké vzdělání a další předpoklady firmy požadují u zájemců o tuto pracovní pozici?

Minimálně středoškolské vzdělání s maturitou, nejčastěji ekonomického směru, ale to nebývá podmínkou; zájem je o samostatné a komunikativní pracovníky s reprezentativním vystupováním a znalostí nejméně jednoho cizího jazyka. U některých společností však střední vzdělání nestačí a požaduje se vzdělání vyšší či dokonce vysokoškolské, a to někdy ještě přímo v konkrétním oboru. Od nároků na pracovníka v pozici back office a od jeho schopností, znalostí a zkušeností se odvíjí výše jeho platu.