PROFESIONÁLNÍ AUTOŘI

Náš tým tvoří vysokoškolsky vzdělaní autoři s dlouholetými zkušenostmi s tvorbou odborných textů.

DODRŽOVÁNÍ TERMÍNŮ

Podklady předáváme vždy v dohodnutých termínech. Nabízíme také možnost expresního vypracování podkladů.

100% ORIGINALITA

Všechny doklady jsou vypracovány jako originál na základě požadavků klienta. Nehrozí žádné plagiáty.

CENOVÁ NABÍDKA DO 24 HODIN

Okamžitě vám přidělíme vhodného autora, který do 24 hod. posoudí vaše individuální požadavky a pošle cenovou nabídku.

Kľúčové body úspešnej diplomovej práce

Diplomová práca je akademickým výstupom výskumu, takže k nej musíte pristupovať úplne inak ako k bežným semestrálnym prácam.

Čas

K úspešnej diplomovej práci potrebujete čas, jej písanie sa nedá unáhliť. Nielen preto, že sa musíte poradiť s konzultantom a to niekoľkokrát, a to za pár dní nepôjde. Mnohí si nechávajú písanie diplomovej práce alebo vôbec akejkoľvek práce na posledný čas. To však vôbec nie je správne.

Celý proces písanie diplomovej práce sa riadi vnútornou smernicou danej univerzity či vysokej školy, na ktorú by vás mal upozorniť váš konzultant či vyučujúci. Na mnohých miestach si musíte vybrať jej názov už rok pred termínom odovzdania. Toto je v mnohých prípadoch veľmi náročná úloha, ktorá potrebuje čas.

Náčrt

Ďalej musíte zistiť, ako budete postupovať v tvorbe výskumu (výskum sa nevyžaduje, ale očakáva sa takmer všade), a potom musíte urobiť jej náčrt. Ak nemáte náčrt, jednoducho nemôžete diplomovú prácu začať písať. Ak sa pustíte do výskumu bez náčrtu, celé to nebude mať ani hlavu ani pätu a nakoniec zistíte, že celý materiál bude buď krátky, chaotický alebo nečitateľný. Ak však máte náčrt, celá práca je efektívnejšia. Diplomová práca bude pomocou nej jednoducho lepšia.

Osnova

Vytvorenie osnovy je najťažšou záležitosťou. Musíte zájsť do knižnice, aby ste mohli prehľadávať literatúru, prechádzať web, čítať, robiť si poznámky, premýšľať, plánovať, organizovať. Osnova by už mala obsahovať úvod, ktorý objasňuje, o čom bude diplomová práca, názvy kapitol a výskumný plán. Toto v zásade netvoríte pre vášho konzultanta, ale v prvom rade pre seba. Ak už osnovu máte, to znamená, že diplomová práca je už vo vašej hlave v podobe predstavy a vám sa bude písať oveľa jednoduchšie. A ak ste počas predošlých rokov získali rutinu v písaní podobných prác, máte vyhraté a vaša diplomová práca bude zaručene úspešná.