PROFESIONÁLNÍ AUTOŘI

Náš tým tvoří vysokoškolsky vzdělaní autoři s dlouholetými zkušenostmi s tvorbou odborných textů.

DODRŽOVÁNÍ TERMÍNŮ

Podklady předáváme vždy v dohodnutých termínech. Nabízíme také možnost expresního vypracování podkladů.

100% ORIGINALITA

Všechny doklady jsou vypracovány jako originál na základě požadavků klienta. Nehrozí žádné plagiáty.

CENOVÁ NABÍDKA DO 24 HODIN

Okamžitě vám přidělíme vhodného autora, který do 24 hod. posoudí vaše individuální požadavky a pošle cenovou nabídku.

Ťaháky, referáty, či wikipédia? Na vysokej škole radšej nie

Niektoré návyky si zo strednej školy berieme aj na vysokú. Čo to znamená? Keď sme boli ešte tínedžeri, pri vypracovávaní rôznych zadaní sme si vystačili s neoverenými zdrojmi, ktoré sme upravili do nami „originálnej“ podoby. Prístupnosť rôznych voľných učebných materiálov a konspektov je naozaj skvelá, no ich kvalita je často diskutabilná.

 

 Na vysokej škole je spoľahnúť na takéto zdroje risk. Samotná wikipédia je otvoreným portálom, do ktorého môže prakticky hocikto napísať hocičo. Rôzne dlhoročne fungujúce stránky ponúkajúce referáty a materiály na najrôznejšie témy vám taktiež môžu pomôcť. Tieto texty však píšu často samotní študenti a ich vierohodnosť je nezriedka na stránke i negatívne hodnotená.  Každý pedagóg by vám povedal, že ak sa spoliehate na neoverené, no ľahko prístupné informácie, zakaždým riskujete.

 

Ideálne by mal každý študent študovať zo sylabov, sprostredkovaných pedagógom. Realita je však taká, že mnohé z kníh neviete na internete zohnať a niekedy sa vám to nepodarí ani v knižnici. Titul je buď starý, vypredaný, alebo sa dá študovať iba prezenčne. Toto všetko sú prekážky, s ktorými sa poctiví študenti stretávajú takmer stále. Vysoké školy v zahraničí sú na tom ohľadne prístupu k študijným materiálom často oveľa ďalej, ako tie naše. Často študentom poskytujú prístup k celosvetovým vedeckým databázam a plateným článkom zadarmo. Ak vám však škola nevie zabezpečiť zmysluplný prístup k materiálom, študenti často siahajú po neoverených zdrojoch. Následkom môže byť zhoršené hodnotenie, ktoré nikoho nepoteší.

 

Ak zháňate materiály pre akýkoľvek druh záverečnej práce a nedarí sa vám, obráťte sa na nás. Pomôžeme vás so všetkým od seminárnych prác, až po dizertačné práce a MBA zadania. Nedovoľte nepriaznivým okolnostiam deliť vás od titulu.