PROFESIONÁLNÍ AUTOŘI

Náš tým tvoří vysokoškolsky vzdělaní autoři s dlouholetými zkušenostmi s tvorbou odborných textů.

DODRŽOVÁNÍ TERMÍNŮ

Podklady předáváme vždy v dohodnutých termínech. Nabízíme také možnost expresního vypracování podkladů.

100% ORIGINALITA

Všechny doklady jsou vypracovány jako originál na základě požadavků klienta. Nehrozí žádné plagiáty.

CENOVÁ NABÍDKA DO 24 HODIN

Okamžitě vám přidělíme vhodného autora, který do 24 hod. posoudí vaše individuální požadavky a pošle cenovou nabídku.

Preklady a PR články? Bez problémov!

Hlavné je si veriť a o svojich schopnostiach nepochybovať. Či študujete na vysokej škole, alebo ste už zamestnaní, s rôznymi zadaniami sa budete stretávať stále. Profesijný život sa čím ďalej, tým viac týka zahraničnej spolupráce. Tá zahŕňa potrebu prekladania rôzneho typu textov. PR články taktiež už nie sú iba záležitosťou marketingu.

 Nie zriedka sa stane, že sa pri svojej práci dostanete preložiť väčší, či menší text. Na translator zabudnite – napriek tomu, že tento užitočný nástroj prešiel dlhým vývojom a dnes už rozumie i metaforám a slangu, v profesionálnej praxi ho používať nemôžete. Stále mu chýba „insight“ - pohľad dovnútra a hlbšie porozumenie. Podobne na tom môžu byť i prekladatelia, ponúkajúci svoje služby na rôznych portáloch. My vám ponúkame team odborníkov s vysokoškolským vzdelaním minimálne druhého stupňa. Dobre rozumejú citlivej problematike prekladania, ako aj „čítania medzi riadkami“. Umelecký preklad zvládne iba niekto, kto má jazyk v malíčku a venuje sa tiež i umeniu. Prekladanie umeleckých textov si vyžaduje znalosť konkrétnych postupov a ich prenesenie do požadovaného jazyka. Tieto schopnosti je naozaj ťažké zohnať, no u nás pomoc určite nájdete. Ak od vás vaše zamestnanie bude požadovať niečo, v čom nie ste profesionál, nevešajte hlavu. Svoje zadanie môžete zveriť nám a výsledok vás nesklame. To isté platí pre PR články. Táto oblasť vyžaduje osobitý cit pre kreatívne písanie. V práci sa vám môže stať, že i keď nie ste členom marketingového teamu (ak takéto oddelenie vaše zamestnanie má), musíte napísať PR článok. I v tomto ohľade sa môžete spoľahnúť na nás. Naši autori majú s písaním PR článkov bohaté skúsenosti, o ktoré sa s vami radi podelia. Neváhajte ich vyskúšať.

 

            Nikto neovláda úplne všetko. Sem samozrejme patrí i schopnosť profesionálneho ovládania cudzích jazykov a písania pútavých a efektívnych PR článkov. Či už potrebujete umelecký, alebo odborný preklad, či kvalitný PR článok, ktorý zasiahne širokú verejnosť, vsaďte na nás.